Projektorganisation

  
 Projektledelse
Minimize

Projektledelsen består af et team med professionelle fra anlægsgartnerbranchen og uddannelsessektoren inden for erhvervspædagogikken. Projektet støttes af Undervisningsministeriet.

 Projektleder Regina Lamscheck-Nielsen og Charlotte Bjerre, Nationalt Center for Erhvervspædagogik. Erhvervspædagogiske konsulenter med en lang række udviklingsprojekter inden for 'den gode praktikoplæring' samt integration af nye medier i uddannelserne.

 Signe Kobberup, VM anlæg A/S, 15 års praktisk erfaring i anlægsgartnerbranchen, både som faglærer og fra anlægsgartnerfirmaet VM anlæg A/S i Viborg. Projekt om portfolio for anlægsgartnerelever i 2008. Konsulent.

 Folmer Kjær, chefkonsulent i UNI-C med ansvar for den digitale platform til uddannelsesplanlægningen elevplan.dk. Rådgiver og sparringspartner.

  
 Erhvervsskoler
Minimize

Følgende skoler deltager med hver deres anlægsgartnerafdeling aktivt i projektet:

 

  
 Praktikvirksomheder
Minimize

I løbet af projektet afprøves metodikkerne også i praktikvirksomheder med elever og oplærere/mestre. Følgende virksomheder er tilknyttet til dette formål:

  
 Organisationer
Minimize

Derudover vil følgende faglige organisationer blive bedt om deres overordnede betragtninger. Organisationernes kritiske stillingtagen har til formål at kunne pege på langsigtede perspektiver for projektresultaterne og evt. at overføre resultaterne til andre uddannelser, hhv. til andre faglige områder.

  • Det faglige Uddannelsesudvalg for Anlægsgartneri -link
  • Mesterforeningen Danske Anlægsgartnere - link
  • Fagforbundet 3F, xxxxxx - link