Projektaktiviteter

  
 Projektet er afsluttet - men portfolio tanken og dette website lever videre
Minimize
Projektet forløb i perioden jan 2009 til august 2010 og er derfor formelt afsluttet. 

Heldigvis har det medført en høj bevågenhed og interesse fra mange sider, også efter sin afslutning og hjemmesiden her lever videre en tid endnu til inspiration for alle, som har lyst til at udforske E-portfolio-metodens mange muligheder.
  
 Forsøgsforløb, forår 2010
Minimize
Projektgruppen har bygget videre på efterårets pilotforløb.

Vilvorde i Roskilde har den 20-årige Katrine udarbejdet en e-porfolio om træfældning. Her dokumenterer og kommenterer hun det hun har lært. 

Læs mere om Katrines forsøg med motorsaven i hendes portfolio og se et par film, som kammeraten optog med Katrines mobiltelefon.

Katrine kommenterer selv med en lydoptagelse, hvordan det gik med at skære fældekammen.
     

Også grundforløbet i Vilvorde har arbejdet videre med portfolio:

I grupper har elever dokumenteret deres arbejde. Derefter er billederne blevet sat sammen i serier, printet og samlet i mapper.

Nu søger eleverne praktikplads, hver med sin billeddokumentation i tasken.

Elever har lavet billedserier. Klik her for at læse mere, downloade et eksempel på en billedserie og for at lytte til elevers beretninger.

Jordbrugets UddannelsesCenter Århus i Beder dokumenterer eleven Kenneth i sin e-portfolio, hvordan han lægger chaussesten i buer.

Kenneth har taget en række billeder med flere mobiltelefoner, sorteret billederne og samlet dem i en præsentation i kategorier: 'Før' - 'under' - 'efter' arbejdsopgaven.

Klik her for at komme til Kenneths portfolio og hør hans beskrivelse af, hvordan man beregner buernes længde!

Kenneth har sidenhen vist portfolioen i sin praktikvirksomhed O.T. Anlæg og dokumenterer nu sine aktuelle praktikopgaver.

Klik her, for at se Kenneths praktikportfolio om at anlægge en materialeplads og for at lytte til hans tekniske forklaringer.

 

Jordbrugets Uddannelsescenter Århus i Beder - i skolepraktikken:

Her arbejdes med portfolio på flere årgange. Skolepraktikvejlederne Malene Frisk og hendes kollega Henning er gode støtter for eleverne.

Stella, Louise og Paul går i skolepraktik og er godt halvvejs i deres uddannelse. De har i projektet haft smartsphones og taget en masse billeder og lidt video fra deres skolepraktik og skoleperiode.

De har bl.a. portfolio fra: Dagligdagen i skolepraktikken, arbejdet med en støttemur og beskæring af særlige skvulpturelle træer. 

Læs mere her.

 

  
 Dialogdag, november 2009
Minimize

På deres anden dialogdag diskuterede projektpartnerne de første praksiserfaringer, for at justere den videre køreplan og samle idéer til nye tiltag.

Det videre arbejde

De positive resultater fra pilotforløbet med Sandmosen og virksomheden Elmerhøj kunne direkte overføres til partnerne. Således er der nu iværksat forsøgsforløb på Vilvorde, virksomheden OK Anlæg A/S i Borup, samt på i på Jordbrugets Uddannelsescenter i Beder, med virksomheden OT Anlæg.

Sandmosen har sidenhen involveret flere af skolens undervisere og uddannelser. Desuden vil man nu starte hovedforløbsperioder op ved at eleverne præsenterer deres praktikresultater over for hinanden gennem deres portfolio.

Skolepraktik
Også her kunne man drage nytte af hinandens erfaringer og de nye portfoliometoder. Således skal der afprøves:

 • Portfolioproduktion i skolepraktikken, jf. projektets pædagogiske model
 • Øget iværksættelse af virksomhedsforlagt undervisning, jf. gode erfaringer fra Vilvorde

Der skal undersøges, om og i hvilken grad portfolioarbejde vil kunne bidrage til at kvalitetssikre læring i skolepraktikken.

  
 Pilotforløb, oktober 09
Minimize
Et pilotforløb med afprøvning af e-portfolioen som dialogværktøj er blevet gennemført med eleven Mads over 7 uger, i perioden uge 38 - uge 45, 2009:
 • 2 uger på hovedforløbet, Sandmosen / AMU Nordjylland
 • 5 uger i praktikvirksomheden Elmerhøj A/S, Suldrup

Mads udarbejdede en portfolio i både skoleforløbet og i praktikken.
Skoleportfolioen blev brugt som grundlag for en samtale mellem mester og elev i starten af praktikforløbet. 
I slutningen af praktikforløbet dannede praktikportfolioen grundlag for at vinge praktikmål af og at udfylde praktikerklæringen.
Skolen kom på besøg i virksomheden, og praktikportfolioen indgik i en 3-partssamtale mellem mester, elev og to falærere.

Klik her for download af oversigten over forløbet.

Klik her for at se portfolioeksempler fra pilotforløbet

Elevens læringsproces var blevet opdelt i 6 faser. Eleven var blevet opfordret til

 • at tage billeder
 • optage lydfiler og film
 • at samle læringsmaterialer: opgaven og evalueringen fra skolen, indscanne tegninger osv.

Eleven satte materialerne ind i en power point præsentation.

Klik her for download af struktur og indhold af portfolioen.

  
 Dialogdag med projektpartnerne, august 09
Minimize
Projektpartnerne - 3 erhvervsskoler og 4 praktikvirksomheder - kastede sig ud i en engageret dialog på projektets første fælles seminar.
Efter et introducerende oplæg ved Jan Mogensen, Det Faglige Uddannelsesudvalg for Anlægsgartneri, blev følgende emner blev diskuteret:
 • Hvordan kan vi optimere dialogen i branchen?
 • Hvordan anvender vi portfolio nu, og hvordan kan metoden videreudvikles? Hvordan kan portfolioen bidrage til prøver?
 • Hvad er en e-portfolio? Hvilket udstyr kan man bruge, og hvad gør vi med filerne?
 • Hvordan bruger vi Elevplan, og kan vi udnytte platformen bedre?
 • Hvordan kører skolepraktikken på de forskellige skoler? Og hvilke metoder til kvalitetssikring har vi?

 

Klip fra Jan Mogensens oplæg: "Elever vil gerne måles og vejes." - klik her for download (MP4, 3 MB, 50 sek.).

Præsentation om portfolio - klik her for download.

Præsentation om e-portfolioens teknologier (udstyr, funktioner og platforme) - klik her for download.  
 Stikprøveundersøgelse, maj/juni 2009
Minimize

Projektkonsulenterne har foretaget en stikprøveundersøgelse i maj/juni 2009. Formålet med undersøgelsen var en "temperaturmåling", der kunne tjene som grundlag for at åbne dialogen mellem partnerne i projektet. Undersøgelsen er ikke valid. Følgende personer blev interviewet, enten personligt eller i telefonen:

 • 5 lærere fra 2 forskellige skoler, fra både grundforløb og hovedforløb
 • 2 mestre fra 2 forskellige praktikvirksomheder
 • 4 elever fra 2 forskellige praktikvirksomheder, men fra samme skolehold

Klik her for download af spørgeskema.
Undersøgelsens pointer blev udgangspunkt for en diskussion med projektets partnere: Download her.

  
 Aktivitetsplan
Minimize

Projektet er påbegyndt i maj 2009 og forventes at blive afsluttet i august 2010. 6 faser er lagt ind i aktivitetsplanen:

 1. Projektforberedelse og -etablering: maj 2009 - august 2009
 2. Netværksdannelse og dialog mellem projektdeltagerne: august 09 - september 09, inkl. dialogdag for alle parter (20. august)
 3. Pilotforsøg med elev: september - oktober 09
 4. Forsøgsforløb med 3 virksomheder og 3 skoler, inkl. forberedende seminar, afprøvning og evaluering: november 09 - marts 2010
 5. Sammendrag af resultater: april 2010
 6. Information om resultater: maj - juni 2010

For detaljeret aktivitetsplan, klik her!