Portfolio - hvordan

  
  
Minimize
  
 Indhold og elementer
Minimize
 1. Tag udgangspunkt i kompetencemål / praktikmål. Tjek Elevplan og/eller Uddannelseshåndbogen.
   
 2. Vælg relevante arbejdsopgaver for eleven - i praktik eller på skole. Husk at begrunde valg af opgaven og/eller beskrive opgaven i en sammenhæng med hele produktionen.
   
 3. Eleven udfører opgaven og dokumenterer gennem tekst / medielementer.
   
 4. Refleksion over arbejdsproces: Eleven beskriver sine overvejelser om arbejdsprocessen, enten ved at skrive tekst eller indtale sine overvejelser: Beslutningsproces, vanskeligheder, valg af løsning, evt. ændring af løsninger, begrundelser.
   
 5. Eleven vurderer sin faglige produktion, evt. med angivelse af niveau.
     
 6. Skolen / virksomheden giver feedback.
     
 7. Eleven samler sin dokumentation i en mappe eller elektronisk i fx Elevplan.
  
 Spørgemodel
Minimize
Skole-/praktikperioden deles op i faser. Eleven dokumenterer hver fase med: 
 • Billeder (produkter)
 • Lyd (interview med kolleger)
 • filmklip (arbejdsproces)
 • Scanninger (arbejdstegninger)
 • Tekst (opgave fra lærer)
 • Evalueringsskema
 • Egne bemærkninger
Underviserne / mester støtter undervejs ved at stille gode spørgsmål til eleven i hver fase. Download forslag til gode gode spørgsmål her:

 Underviserens gode spørgsmål

 Mesterens gode spørgsmål

  
 Feedback
Minimize
Hvad er feedback? - Hvordan gør man?
(Model tilføjes, finsk inspireret)


  
 Aftale om brug af digitale materialer
Minimize
Når eleverne kan tage fotos eller foretage lyd- og filmoptagelser stort set alle vegne, skal rettighederne på de digitale materialer være afklaret.

Kunder, kolleger eller andre elever skal give lov til at materialerne må anvendes i uddannelsessammenhæng.

Projektet har udarbejdet et aftalepapir til dette formål. Klik her for download af skabelonen og tilpas til jeres rammer (Word-dokument).
  
 E-portfolio i skolepraktik
Minimize

Forslag til måder, man kan arbejde med portfolio metoden i skolepraktikken.

Filer samles i en arbejdsportfolio:

 • Billeder
 • Lyd
 • videoklip
 • Refleksioner
 • Tekst
 • Scanninger
 • Evalueringer

Disse kan enten bruges direkte eller bearbejdes på forskellig måde i præsentationsportiolier
Download figur