Elever Vilvorde

  
 AnchorMenu
Minimize
  
 Hovedforløb H3, forår 2010
Minimize

I løbet af forår 2010 afprøves portfoliometoden både på Vilvordes hovedforløb H3 og i praktikvirksomheden OK Anlæg A/S i Borup. Desuden vil underviserne anvende metoden i skolepraktikken og gentage efterårets succes på grundforløbet.

Katrine, 20 år, synes, at det at dokumentere sine opgaver, hjælper hende til at blive mere klar  over, hvad hun kan:

 • Klik her for download af Katrines portfolio (film og lydfil i portfolioen er lagret særskilt).
 • Klik her for at se den lille film, som hendes kammerat tog af hende, da eleverne skulle lære at fælde træer.
 • Klik her for at lytte til Katrines beskrivelse af, hvad hun mener at have lært (mp3, 2 min., 2,8 mb):

Imens overvejer man allerede i praktikvirksomheden OK Anlæg A/S, hvilke af virksomhedens aktuelle projekter Katrine vil kunne indgå i, og hvordan opgaverne vil matche hendes praktikmål. 

Oplæring af elever skal kunne indpasses i den daglige drift. Men de faglærte skal samtidigt kunne give introduktioner på en passende måde, besvare spørgsmål, observere eleven og samle op undervejs.

Afdelingsleder Uve Jessen og projektleder Lars Sonne har drøftet idéer, men vil afvente praktikperiodens opstartsmøde med Katrine, inden den endelige afgørelse bliver truffet.

Ved opstartsmødet vil Katrine fremlægge sin skoleportfolio som omdrejningspunkt for en samtale om hendes faglige og personlige udvikling i skoleperioden.

Her vil det blive klart, hvad Katrine mangler at øve sig i, hvilke nye færdigheder hun har fået med sig fra skoleperioden, og hvad hun selv gerne vil kaste sig ud i.

  
 Grundforløb, efterår 2009 og forår 2010
Minimize

I efteråret 2009 gik elever fra grundforløbet i Anlægsgartneruddannelsen i gang med at indsamle billeder af de produktioner, der skulle gennemføres:

I grupper á 4 elever skulle man enes om ét billede af produktionen. Eleverne brugte deres egne mobiltelefoner til optagelserne. Billederne blev overført til hinandens telefoner, hhv. på en pc ved hjælp af Bluetooth, som er et kortrækkende trådløst netværk.

Billederne blev brugt til at dokumentere målpinde på forløbet, indenfor områderne:

 • Maskiner
 • Kultur / teknik: Græs, planter, vdeligeholdelse
 • Belægning: Trappe, støttemur, belægning

  Efter en engageret klassediskussion, var eleverne selv blevet enige om, kun at optage faglige produktioner. Man ville ikke fotografere personer, for at undgå tvivl om offentliggørelse af personoptagelser. Lærerne skulle adviseres, hvis en elev påtænkte at fotografere eller filme læreren.

  Ikke alle elever var teknisk stærke, men fik så hjælp fra et par elever, der var dygtige til filoverførsel og billedredigering. Selvom lærerne ikke selv var tekniske eksperter, kunne det altså lade sig gøre at bruge nye teknologier i undervisningen.
  Lærerne sørgede for at strukturere forløbet og at indsamle billedmaterialet til sidst, som grundlag for samtaler i kontaktlærertimerne.

  Klik her for at lytte til et par elever, der beretter om deres erfaringer med portfolioarbejde (mp3, 2 min).


  Billedmapper i praktikpladssøgningen

  I foråret 2010 fortsatte eleverne og fik fremstillet serier, hvor de dokumenterede hele arbejdsprocessen: Før - under - efter.

  Og så gik eleverne for alvor igang med at søge praktikplads. Billederne kunne i denne sammenhæng bruges til at vise mestrene, hvad de allerede havde lært.

  Klik her for download af eleven Theis Ellebys billedmappe (pdf, 27 billeder, 5 mb).

    
   Skolepraktikken Vilvorde
  Minimize

  Vilvorde arbejder aktivt med muligheden for at sende skolepraktikelever i "virksomhedsforlagt undervisning".

  Her snuser eleverne til faget, og virksomhederne kan se eleverne an. Ofte resulterer den korte virksomhedsforlagte undervisning i en aftale om en læreplads.

  Fra april-juni 2010 har flere skolepraktikelever været i virksomheder og dokumenteret deres arbejde og læring vhja. portfolio. Greve Kirkegaard er en af de virksomheder, hvor det lykkedes eleven Demiz efterfølgende at få en læreplads. Mesteren havde bedt Demiz om at samle billeder og kommentere de opgaver, han havde udført. Klik her for at downloade Demiz' portfolio, der omhandler bl.a. hækplantning, anlægning af en gangsti og flytning af græstørv (6 mb, 9 sider).

  Mesteren ser gode muligheder i at bruge portfolio som grundlag for faglige snakke. Han vil i fremtiden afholde en dag om vinteren for alle medarbejdere, hvor man i fællesskab vil gå elevernes portfolioer igennem og tale årets gang på kirkegården.

  I skolepraktikken planlægger man nu at afsætte ½ dag om måneden for at gennemgå elevernes portfolioer i fællesskab og evaluere elevernes faglige udvikling.