Elever Sandmosen

  
  
Minimize
  
 Greenkeeper uddannelsen 2009-10
Minimize
På Sandmosen kan man også uddanne sig til Greenkeeper eller Groundsman. Der lærer man selvfølgelig en masse om pleje af græs på golfbaner og boldbaner.

På et af EUD holdene har to elever lavet en film om deres plejeopgave. De arbejdede med en af skolens greens og koblede teori og praksis sammen. Først gennemførte de nogle forundersøgelser og herefter valgte de passende plejetiltag til den aktuelle situation.
Til højre ses greenen.

Filmen varer 3 minutterog den kan ses her.
  
 Pilotforløb, oktober 2009
Minimize

Sandmosen har i samarbejde med praktikvirksomheden Elmerhøj A/S, Suldrup, gennemført et pilotforløb i perioden uge 38 - uge 45, 2009.

Klik her for download af elevens første forsøg:

  • En power point præsentation fra skoleperioden, over 2 uger
  • En power point  præsentation fra praktikperioden, midtvejs i de 5 uger

Derudover har eleven indsamlet andre materialer. Klik her for download af:

  • indscannede tegninger
  • underviserens opgavebeskrivelse
  • lydoptagelse med kollega
  • filmoptagelse af arbejdsbeskrivelse