Elever JU Beder

  
  
Minimize
  
 Jordbrugets UddannelsesCenter
Minimize
Her på skolen gennemfører vi et elektronisk portfolio arbejde, med flere elever på anlægsgartneruddannelsen.

Jordbruget UddannelsesCenter

  
 Portfolio på 3HF anlægsspeciale
Minimize
Anlægsteknik på 3 HF:
Eleven Kenneth beretter om lægning af chaussesten i buer:
Vi har en firkant der måler 3,70 x 5,70 meter. Rundt omkring arealet er brosten.
Her er en forklaring på opgaven:
Anlægs prøve. kenneth.ppt.

Afspil her Kenneths forklaring af en bueberegning:
.

Anvendt økologi på 3 HF:
Her er haven så økologisk som muligt:

Kenneth har brugt forskelligt udstyr og mobiltelefoner til at tage billeder, scanne og samle sin digitale portfolio.

I praktikken:

Da Kenneth derefter starter sin praktikperiode hos O.T. Anlæg, præsenterer han portfolioen for mester og flere kolleger. Der bliver lyttet interesseret til Kenneths beretninger om skoleperioden.

Snart bliver det klart, at Kenneth skal øve sig lidt mere i plantenavne, især træer og buske, samt havers stilarter. Det vil mester Oli Thorgeirsson godt støtte ham i.
Til gengæld ser det ud til, at det står fint til med Kenneths nye færdigheder i at lægge chaussesten og beregne buerne.

Kenneth får udpeget sit næste projekt, som han bedes at udarbejde en portfolio om. En del af portfolioen vil blive vist i klassen ved starten af næste skoleperiode.

Ved afslutningen af praktikperioden kommer Kenneths faglærer/kontaktlærer ud i virksomheden (juni 2010). På baggrund af Kenneths praktikportfolio tales om Kenneths udvikling. Alle tre har fået noget ud af det:

  • Kenneth mener, at arbejdet med portfolioen "tvinger ham til at gøre lidt mere ud af arbejdsopgaven", for nu skal han jo "skrive om det".
  • Imens praktikerklæringen fra Uddannelsesbogen udfyldes i fællesskab mellem mester og elev, forklarer mesteren, at han nu også er begyndt at bruge Uddannelsesbogen med de to andre lærlinge.
  • Læreren mener, det er rigtig godt at komme ud i virksomheden og høre om de teknikker, man bruger her. Desuden forpligter man sig endnu mere overfor hinanden, når man har mødtes personligt.

Klik her for download af Kenneths midtvejsportfolio om at anlægge en materialeplads.
Klik her for at lytte til Kenneths beskrivelse af, hvordan en mur anlægges med beton.
Klik her for at lytte til Kenneths tanker om, hvad han har lært af projektet.

  
 Portfolio i skolepraktikken
Minimize

I skolepraktikken på Jordbrugets Uddannelsescenter i Beder er der to grupper elever i gang med at lave portfolio på forskellige årgange.

Stella og Louise
Se Stella og Louises PowerPoint hvor fagets teori kobles på den praktiske beskæringsopgave de har udført i skolepraktikken, i en lidt afkortet udgave her


Hør også deres billede-fortælling om dagligdagen
i skolepraktikken her til højre


Thea, Andreas og Camilla

Afspil Andreas' billed-fotrælling om sin motivation for at vælge anlægsgartnerfaget.

Camillas fremstilling om sin 2 uger lange virksomhedforlagte undervisning var en PowerPoint fuld af animation, som ikke kan gengives her i sin fulde udfoldelse, men man kan få et indtryk af den her.
Se også tilsvarende som Andreas har lavet her.

Deres vurdering af, hvilke fagligeopgaver de har arbejdet med og hvor meget de har lært byggende på praktikerklæringernes punkter og med brug af deres portfolio, downloades her: Camillas og Andreas'

Læs mere om portfolie aktiviteter på skolepraktikken her

Udfra den samling de havde lavet (arbejdsportfolio) valgte de i samråd med deres skolepraktikvejledere at arbejde videre med 2 opgaver: En beskæringsopgave fra skolepraktikken (palmettetræer) og en billed-fortælling om dagligdagen i skolepraktik. Det havde naturligvis også været andre muligheder. Fx. havde det været oplagt at tage udgangspunkt i deres billeder fra en ekskursion i skoleperioden med emnet: Bytræer. Louise siger nemlig: "Det er rigtig godt at have de her billeder, for så kan jeg jo huske meget mere.... hvad læreren sagde og hvad vi lavede, da vi var derinde..."

Billedfortællingen om, hvordan det er at gå i skolepraktik, skal Louise vise for nogle grundforløbs elever her i foråret, hvor de samtidig vil have mulighed for at stille spørgsmål til hende og skolepraktikvejlederne.

Stella har nu fået ordinær praktikplads, så hun får travlt med det, men vil helt sikkert fortsætte med at tage billeder og bruge i sin egen portfolio.

Et andet hold skolepraktikanter arbejdede i perioden mellem 1. og 2. hovedforløb med portfolio på en lidt anden måde. Eleverne hedder Thea, Andreas og Camilla og de har lavet en lille præsentations billed-fortælling om dem selv, hvad de vil og hvorfor de har valgt anlægsgartneruddannelsen. Dem skal de prøve at bruge i forbindelse med at søgning af praktikplads og virksomhedsforlagt undervisning.

Den væsentligste del af projektet med disse elever var, at de skulle i Virksomhedsforlagt Undervisning i 2 uger i maj måned i en Anlægsgartnervirksomhed. For Andreas og Camilla faldt det på plads, og de pakkede rygsækken og drog til Viborg, for at kunne møde i VM anlæg en tidlig mandag morgen i maj. De skulle først og fremmest arbejde med og lære af de rutinerede anlægsgartnere, men de skulle også undervejs samle til deres portfolio. Efterfølgende har de lavet 2 produkter ud fra deres portfolio: Dels en præsentation af perioden, som er en slags logbog med faglige og personlige oplevelser og dels en selvevaluering byggende på praktikerklæringernes punkter.

  
 Sannes billeder til samtale med mester
Minimize
Sanne nærmer sig afslutningen af sin anlægsgartneruddannelse med svendeprøve på Jordbrugets Uddannelsescenter Århus maj 2010.

Hun har gennem de sidste 2 år samlet billeder til sin portfolio på såvel skole som praktikophold på sin læreplads VM anlæg A/S

Forud for vinterens samtale med mester sammensatte hun en billedserie, som samtalen tog udgangspunkt i. Såvel mester som elev er enige om, at det er blevet et naturligt værktøj i uddannelsen, som de nødig ville undvære. Collagen her til højre er sammensat af de billeder hun har valgt at vise.