Andre projekter

  
 Billeder i gartnerfaget
Minimize

Projekt om brug af billeder hos anlægsgartnerelever i uddannelsen. Eleven formidlerne i billedserierne sin dokumentation af faglige arbejds- og læresultater over for mester og over for faglærere.

Klik her for download af en billedserie, der blev suppleret med lyd og samlet som en Photostory-fil.

VM anlæg A/S: ”Håndværkerlærling – tag billeder undervejs i din uddannelse" 2008.

  
 Portfolio med mobiltelefoner
Minimize
Internationalt projekt med Hansenberg, Kolding som dansk partnerskole: "Distance Learning for Apprentices", 2008 - 2010.

I projektet afprøves mobiltelefoner i undervisningen og i praktikken, bl.a. til portfolio, små faglige mobiltests, mobil vejledning og kommunikation mellem elev og lærer / praktikvejleder / andre elever.

Internationalt deltager elever, der uddannes indenfor landbrug, til gastronom / tjener, automekaniker, elektriker, hhv.  it-supporter.
Klik her for projektets pressemeddelelse, maj 2009.

Klik her for en kokkeelevs lydoptagelse af sin arbejdsbeskrivelse "Flambering", optaget med mobiltelefon (1 minut, 0,5 MB.).
  
 Portfolio med platformen Flickr
Minimize

Svendborg Erhvervsskole: "E-portfolio med Flickr som evalueringsredskab", 2008.

Projektet er gennemført med elever fra et introhold på Levnedsmiddel. Projektet har vist, hvorledes anvendelsen af ny teknologi (E-portfolio med Flickr som evalueringsredskab) har givet et langt bedre grundlag for evaluering, refleksion og dokumentation af elevernes resultater – samtidig med at eleverne oplever at netop anvendelsen af billeder giver et meget bedre grundlag for læring og for diskussioner om de præsterede resultater – både i.f.t. lærerne g eleverne indbyrdes. 

Eksempel på billedserie, klik her! Kokkeeleven har også gemt linket til denne billedserie i sin portfolio i Elevplan.
Projektet er nærmere beskrevet i en snarlig rapport på Undervisningsministeriets Undervisningsportal EMU.