Links og PR

  
  
Minimize
  
 Præsentationer & presse
Minimize
 For materiale til publikation, interview, m.m.kontakt venligst projektledelsen.

 Workshop på Undervisningsministeriets FoU konference, 27. januar 2009, Odense: Lærere, mester og elev beretter om erfaringer fra pilotforløb. Mulighed for dialog og praktisk afprøvning. Klik her for beskrivelse og download af omtale på Undervisningsministeriets hjemmeside.

 Konference Forsker/praktiker Netværk, 19. november, København: Præsentation af projektet ved Jan Mogensen, Det faglige Uddannelsesudvalg for Anlægsgartneruddannelsen. Klik her for download af præsentation.

 Uddannelsesforum, 5. november 2009, Odense: Hvordan kan mobiltelefonen inddrages i fremstilling af portfolio. Klik her for download af præsentation, ved konsulent Regina Lamscheck-Nielsen.
  
 Artikler
Minimize
 Klik her for faktablad om projektet, sidst aktualiseret i okt. 2009.

 Klik her for download af artikel i Grønt Miljø, 4. maj 2009: "Fotografier giver bedre anlægsgartnerelever".

 Klik her for download af "Om skolepraktik - fakta og opmærksomhedspunkter", 22. november 2009, ved Charlotte Bjerre, Nationalt Center for Erhvervspædagogik.

 Pædagogisk psykologisk Tidsskrift: "Husk mobilen - du skal lære noget", december 2009, Pædagogisk Psykologisk Tidsskrift, nr. 6, ved Regina Lamscheck-Nielsen og Karin Jakobsen, Nationalt Center for Erhvervspædagogik.

 Klik her for brochure om finske erfaringer med færdighedsdemonstrationer ('Skills Demonstration') i elevernes praktikperioder, 2008/2009: " 'Skills demonstrations’ - Bedømmelse af elevers kompetencer i praktikperioderne".
  
 Links
Minimize
Om anlægsgartner uddannelsen www.blivanlaegsgartner.dk

Håndværkerlærling – tag billeder undervejs i din uddannelse" - projekt med anlægsgartnerelevers brug af fotos i praktikvirksomheden VM anlæg og på gartnerskolen JU i Beder 2008 af Signe Kobberup

"TrænerGuide" - digital håndbog for god praktikoplæring: www.traenerguide.dk

"Portfolio i erhvervsuddannelserne" - Filmsekvenser, der fra forskellige vinkler belyser, hvordan portfolio kan bruges i praksis som evalueringsmetode i erhvervsuddannelserne, 2008: Download film og arbejdshæfte

"Distance learning for apprentices" - internationalt projekt om brug af mobiltelefoner (smartphones) i praktikoplæringen og i undervisningen, 2008 - 2010: www.learning-at-distance.eu (på engelsk, delvist på dansk)

"Elevplan" - platform til fælles uddannelsesplanlægning, med elevernes kompetencemål og praktikmål i uddannelsen. Bruges af elev, virksomhed og skole. www.elevplan.dk

"Portfolioarbejde på hg". På Vestfyns handelsskole har man lavet et FoU projekt, hvor der blev arbejde med en digital portfolio. Bidrager bl.a. med erfaringerne med logbog som evalueringsværktøj i forbindlese med skoleophold og praktikuger. Portfolioarbejde på hg