Kontakt

  
  
Minimize


 Projektledelse ved erhvervspædagogisk konsulent Regina Lamscheck-Nielsen, Nationalt Center for Erhvervspædagogik, afd. Århus - Professionshøjskolen Metropol

T  / mob  7248 7049
rlni@phmetropol.dk

http://phmetropol.dk/nce 


 Faglig konsulentassistance ved konsulent Signe Kobberup, VM anlæg A/S, Viborg

Mob  2045 0065
signekobberup@hotmail.com 

www.vmanlaeg.dk Elevplankonsulent Folmer Kjær, UNI-C, Århus

T  3587 8889
folmer.kjaer@uni-c.dk

www.elevplan.dk