Skolepraktikken

  
 AnchorMenu
Minimize
  
 Skolepraktikken
Minimize

Skolepraktik skal tilbydes elever som, to måneder efter afsluttet grundforløb, ikke har fundet en praktikplads, eller som uforskyldt har mistet en praktikpladsaftale.

Eleven skal naturligvis opfylde EMMA-kriterierne, hvilket betyder, at eleven skal være:

  • erklæret egnet til den pågældende uddannelse samt egnet til at blive tilbudt praktikplads på en beslægtet uddannelse�
  • fagligt og geografisk mobil
  • aktivt praktikpladssøgende fra afslutningen af grundforløbet og under hele skolepraktikforløbet

Skoler som udbyder hovedforløb skal tilbyde skolepraktik efter gældende lovgivning. Skolen tilrettelægger skolepraktikken i samråd med det lokale uddannelsesudvalg, således at eleven i størst muligt omfang tilegner sig de kompetencer, som ellers skulle erhverves i praktikperioderne.

Klik her for download af "Om skolepraktik - fakta og opmærksomhedspunkter", november 2009.

  
 Projektdeltagerne om skolepraktikken
Minimize
Til højre ses en figur, som opsummerer nogle gennerelle holdninger vi har mødt blandt projektets deltagere

Hvad mener de om skolepraktikken?
  • skolepraktikeleverne
  • Lærerne
  • mestrene
Download som pdf
  
 E-portfolio i skolepraktikken
Minimize
Portfolie arbejdet i skolepraktikken ligner på mange måder portfoliearbejdet på de andre dele af uddannelsen.

I figuren til højre ses ideer til anvendelse af porfolio metoden i skolepraktik.

Download som pdf.

  
 Faglig identitet i skolepraktikken
Minimize
Det er en større udfordring for skolepraktikeleverne at få opbygget en faglig identitet, da de ikke har nogen fast tilknytning til en praktikplads. Vi vil i projektet bl.a.se om, der er tegn på, at eleverne finder støtte i deres portfolio i den proces det er at opbygge en faglig identitet.

Faglig identitet* er det, der giver håndværkeren faglig stolthed og mening med arbejdet. Den bygger på en helhed af teoretisk og praktisk viden, som giver kompetence til at beherske de samlede arbejdsprocesser som faget indeholder. Den faglige identitet bygges i høj grad op gennem vekseluddannelsens kombination af skole og praktikophold, men er en opgave den enkelte elev via sit arbejde med fagets teori og praksis, respons og reflektion, selv er "tovholder" på. Det er her vi peger på, at portfolio kan være en støtte, ikke mindst for elever i skolepraktik.

*Kilde: Helms Jørgensen, Christian 2004. ”Den røde tråd i samspillet – anvendelighed, faglighed eller mening?” i  Bottrup, Pernille og Helms Jørgensen, Christian ”Læring i et spændingsfelt – mellem uddannelse og arbejde