På skolen

  
  
Minimize
  
 Grund- og hovedforløb
Minimize

Uddannelsen er opbygget af et grundforløb og 5 hovedforløb, og mellem 2. og 3. hovedforløb vælges speciale:

  • Anlægsteknik eller plejeteknik.På skoleforløbet er der tid til at lære fagets teori, gennem traditionelle skoleopgaver eller praktiske opgaver med tid til grundig evaluering.


Skoleundervisningen være enten

  • forberedende til det eleven vil møde i praksis
  • eller bearbejdende, hvor eleven hjælpes til at reflektere over sine erfaringer fra praksis. Her kan eleverne også have gavn af at udveksle erfaringer med andre elever.