I praktikken

  
  
Minimize
  
 I praktikken
Minimize

Praktikken gennemføres hos en godkendt anlægsgartner-virksomhed eller kommune (med arbejdsopgaver indenfor anlægsgartnerområdet). Eleven og praktikstedet underskriver en lærekontrakt , og det er mest almindeligt at eleven er i samme virksomhed hele uddannelsen, selvom der er mulighed for delkontrakter.


I praktiktiden har eleven mulighed for at arbejde praktisk med de ting som de har lært om på skolen.

Eleverne lærer desuden at begå sig i faget, samarbejde med kollegaer og opnår efterhånden faglighed og rutine, der svarer til branchens krav. 

Virksomheden skal sørge for, at eleven får så alsidig en praktiktid som muligt, om end det oftest ikke er realistisk at eleven kommer til at arbejde med alle praktikmålene. Praktikmålene står i Uddannelseshåndbogen, hvor også praktikerklæringen findes. Læs mere om praktikmål nedenfor.

  
 Uddannelseshåndbogen
Minimize
Uddannelseshåndbogen er et redskab beregnet til kommunikation mellem skole og praktikvirksomhed, og til kvalitetssikring af praktikken. 
 


Efter hver praktikperiode udfyldes en praktikerklæring i forbindelse med en vejledningssamtale mellem eleven og oplærer. Her vurderes elevens niveau ud fra en række fastlagte praktikmål. 

uddannelseshåndbogen findes praktikerklæringerne.

 


Skolen skal, i samarbejde med det lokale uddannelsesudvalg for uddannelsen, ud fra den udfyldte praktikerklæring fra virksomheden, løbende foretage en helhedsvurdering af, om praktiktiden sikrer eleven tilstrækkelige erfaringer.