Elevplan

  
  
Minimize
  
 Elevplan.dk
Minimize

Elevplan.dk er et webbaserede pædagogisk planlægningsværktøj på vekseluddannelsen, med henblik på at give gode rammer for

Kommunikation mellem erhvervsskole-elev-praktiksted
Elevens eget overblik over uddannelsen.
Hver elev har sine egne sider, og hertil har alle parter helt eller delvist adgang:

  • Elever
  • Lærere og planlæggere på skoler
  • Mester eller oplærer på praktikvirksomheden.

 

På websiden har hver elev bl.a. sin egen virtuelle uddannelsesbog.
Her kan eleven løbende gennem sin uddannelsen samle oplysninger, dokumentation mm. Dette har til formål at skabe kontinuitet i uddannelsen bl.a. ved at bidrage til elevens refleksion jv. Portfolio tanken.

Elevplan.dk har eksisteret siden år 2000, men potentialet er endnu langt fra udnyttet. Dette projekt skal bl.a. bidrage til udviklingen af portfolio mulighederne i elevplan.

 Se elevplan på www.elevplan.dk